Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Π.Α.Ν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ

Έχοντας εργαστεί για πολλά έτη σε θέσεις ευθύνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, ανέπτυξε ειδικές δεξιότητες.

Η Ιστορία μου

Ο Βασίλης Κουτσιώρης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Βριλήσσια όπου και ζει έως σήμερα.
Ανδρώθηκε μέσα σε μια οικογένεια με μεγάλη παράδοση και Δράση στην Πολιτική.
Ο πατέρας του Ευάγγελος Κουτσιώρης διετέλεσε Πρόεδρος του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων την περίοδο 1991 έως το 1993 επί Πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καθώς και μέλος της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών από το 2004 έως το 2008 επί πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Το 1994 εκλέγεται για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βριλησσίων όπου και ξεχώρισε για την σημαντική του Δράση έως και το 2006.
Τα πρώτα σημάδια της επιρροής που είχε το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ο Βασίλης, άρχισαν να διαφαίνονται από νωρίς, μέσα από την εκλογή και ενεργή συμμετοχή του στα Μαθητικά Συμβούλια.
Αργότερα, κατά την διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων στην Αγγλία, συνέχισε με την ίδια θέρμη την υποστήριξη και εκπροσώπηση των Ελλήνων Φοιτητών των Πανεπιστημίων στα οποία φοίτησε.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Βριλησσίων το 1993. Ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα του επίλεξε να σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire στην Αγγλία όπου και συνέχισε τις σπουδές του επιλέγοντας το Μεταπτυχιακό Πολιτικού Μηχανικού στο πανεπιστήμιο London City University από όπου και αποφοίτησε.
Έχει παρακολουθήσει Σεμινάριο Επιμόρφωσης 44 ωρών με τίτλο:
«Επιθεωρητές / Κύριοι Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008»
και Σεμινάριο 24 ωρών με τίτλο
«Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Φορέων Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».
Ομιλεί 2 γλώσσες Ιταλικά και Αγγλικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μέσα από την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει αποκτήσει μια εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε μια σειρά από θέματα όπως:
 • Αναλυτής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους δύο (2) βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης με ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού, εξειδίκευση στο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης ευκαιριών για την αυτοτελή και αειφόρο ανάπτυξη με ιδίους πόρους.
 • Εξειδίκευση στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.
 • Αναλυτής του οργανογράμματος, των κανονισμών λειτουργίας και του εσωτερικού περιβάλλοντος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Εξειδίκευση στον Σχεδιασμό, Προγραμματισμό και Υλοποίηση Δράσεων καθώς και στην ακριβή παρακολούθηση της αποδοτικότητας της αποτελεσματικότητας και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων.
 • Εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση ενός φορέα και ιδιαίτερα στον συντονισμό και λειτουργία του οργανογράμματος και στην υποκίνηση και δέσμευση αφοσίωσης των υπαλλήλων.
 • Άριστος χειρισμός των προγραμμάτων MS Office και Outlook καθώς και πολύ καλός χειρισμός του Internet και των Social Media.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Έχοντας εργαστεί για πολλά έτη σε θέσεις ευθύνης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα έχει αναπτύξει ειδικές δεξιότητες όπως:

 • Εξαιρετικές Επικοινωνιακές ικανότητες, ιδιαίτερα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Διαπολιτισμική Επικοινωνία), σε συνδυασμό με την πολύ καλή δυνατότητα του να διαχειρίζεται ανθρώπους και να Συνεργάζεται σε ένα Ομαδικό περιβάλλον ανεξάρτητα από το μέγεθος της ομάδας.
 • Δημιουργικότητα και δυνατότητα σκέψης πέραν του συνηθισμένου που εκφράζονται μέσα από τον καθορισμό του Οράματος, της Στρατηγικής και των Στόχων μιας επιχείρησης αλλά και την δυνατότητα Επίλυσης Σύνθετων Προβλημάτων.
 • Εξοικείωση με την Τεχνολογία και συνεχή επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στους Η/Υ και τα προγράμματα που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας.
 • Εξαιρετικές Ηγετικές ικανότητες που δημιουργούν μια εικόνα που εμπνέει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.
 • Έντονα χαρακτηριστικά Αυτοέλεγχου και Ευελιξίας που δίνουν την δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά διαφορετικές καταστάσεις και κρίσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο και ταυτόχρονα να είναι προετοιμασμένος για αλλαγές που μπορεί να απαιτηθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον στο πλαίσιο των απαιτήσεων και των αναγκών μιας εταιρίας.
 • Πολύ καλός Εργασιακός Χαρακτήρας με συνεχή διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και ικανότητα να βρίσκει τον τόπο και τα μέσα για να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016 - σήμερα
Γενικός Διευθυντής στο Δ.Ε.Π.ΑΝ.
(Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη).

Το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. είναι μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σήμερα (6ος του 2019) αριθμεί πάνω από 80 μέλη Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα αυτών.
Ως Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση όλων των εργασιών της εταιρίας με σκοπό την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Φορέα σε επίπεδο οικονομικό, οργανωτικό και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον έχει επωμιστεί την χάραξη της Στρατηγικής Ανάπτυξης και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η διαχείριση και ο συντονισμός μεταξύ των Μελών του Δικτύου και η συνεχής υποστήριξη τους με την μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

2015 - 2019
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Δράμας

Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Δράμας με ευθύνη την υποστήριξη του Δημάρχου στα
θέματα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης καθώς και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Επαφών του.
Ο Χριστόδουλος Μαμσάκος διορίστηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε. τον Αύγουστο του
2014 ως Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση με αρμοδιότητα την εκπροσώπηση των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά Βαθμού.

Τη νομική βάση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θέτει η συμφωνία της 5ης Μαρτίου 2010 μεταξύ της
Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και του τέως Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, στόχος της
οποίας ήταν η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Στο επίκεντρο της
δραστηριότητας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και
γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και η
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ελλήνων και γερμανών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ειδημόνων και ενδιαφερόμενων μερών. Από τη συνεργασία προκύπτουν προσωπικές σχέσεις, οι οποίες
προωθούν την αλληλοκατανόηση, βελτιώνοντας έτσι επίσης το κλίμα της ελληνογερμανικής συνεργασίας.

2014 - 2016
Επιστημονικός συνεργάτης και Σύμβουλος Ανάπτυξης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Επιστημονικός συνεργάτης και Σύμβουλος Ανάπτυξης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) Εποπτευόμενη από το ΥΠ.ΕΣ. και την Κ.Ε.Δ.Ε.. Είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση των μεγάλων έργων των Δήμων που είχαν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της εταιρείας (πορεία και εξέλιξη αυτών εντός των χρονοδιαγραμμάτων) και την απ΄ ευθείας ενημέρωση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2012 - 2014
Γενικός Διευθυντής στην GLOBAL ERGON Ε.Π.Ε.

Γενικός Διευθυντής στην Εταιρεία Συμβούλων GLOBAL ERGON Ε.Π.Ε. όπου είχε την ευθύνη για την χάραξη της Στρατηγικής, την Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας και την Υλοποίηση Δράσεων. Βασική Υπηρεσία της επιχείρησης ήταν η Τεχνική Υποστήριξη Δήμων για την Ωρίμανση και Υλοποίηση Πράξεων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

2011 - 2012
Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Λεβαδέων

Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου, στον ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και τεχνικών υποδομών, προγραμμάτων και ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων των έργων και προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον είχε επωμιστεί την υποστήριξη του Δημάρχου στον σχεδιασμό, συγκρότηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων πολιτικών Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου καθώς και την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την δημοτική περίοδο 2010-2014. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου, που αφορά τις υποδομές, τις τοπικές επενδύσεις, καθώς και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας καλύπτοντας όλο τα φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει των τοπικών υποθέσεων.

2009 - 2010
Γενικός Διευθυντής στην GROUP UP A.E.

Γενικός Διευθυντής στην Εταιρεία Συμβούλων GROUP UP A.E. όπου είχε την ευθύνη για την Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας, την προώθηση των πωλήσεων και την Υλοποίηση Έργων. Την περίοδο εκείνη η εταιρεία δραστηριοποιείτο στον κλάδο Εταιρειών Μελετών και Συμβούλων προσφέροντας υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και φορείς του Δημοσίου.

2008 - 2009
Διευθύνων Σύμβουλος στην NEXTCOM A.E.

Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών NEXTCOM A.E. (Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Nextcom Telecommunication Solution) όπου είχε την ευθύνη για την χάραξη της Στρατηγικής, την Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας και την Υλοποίηση των Έργων. Βασική Υπηρεσία της επιχείρησης ήταν ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, αντικείμενο της δραστηριότητας του ήταν η Ανάπτυξη της Εταιρείας στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή με την Δημιουργία και Διαχείριση θυγατρικών Εταιριών σε Ρουμανία και Κατάρ.

2005 - 2008

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάσθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον κλάδο των κατασκευών με αντικείμενο οικοδομικές εργασίες.

Επικοινωνία