Βασίλης Κουτσιώρης, Γενικός Δ/ντης ΔΕΠΑΝ: Προστατεύουμε το Περιβάλλον με Βιώσιμες Αθλητικές Διοργανώσεις

Ο Όμιλος εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO  που κατασκευάζει και λειτουργεί τα υψηλής αμερικανικής τεχνολογίας αυτόματα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, δωρίζει  1.000.000 ευρώ σε σημαντικές Δράσεις για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την τοπική κοινωνία.

Σε αυτή τη δράση συμμετέχουν αρκετοί φορείς με συγκεκριμένες προτάσεις και μετά από ψηφοφορία του κοινού εκείνοι που θα επιλεγούν για να χρηματοδοτηθούν θα κληθούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Στο πλαίσιο αυτό πρόταση έχει καταθέσει και το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΕΠΑΝ Βασίλης Κουτσιώρης σε συνέντευξη  που μας παρεχώρησε αναφέρθηκε στους στόχους του Οργανισμού και στην πρόταση που κατέθεσε.

ΕΡ: Κύριε Κουτσιώρη, η πρότασή σας πέρασε στις έξη τελικές υποψηφιότητες της δράσης του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO, στον τομέα Περιβάλλον. Θέλω να μου πείτε πως το ΔΕΠΑΝ αποφάσισε να συμμετάσχει και μάλιστα στον συγκεκριμένο τομέα.

ΑΠ.:  Το Περιβάλλον, για το ΔΕΠΑΝ που αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο Οργανισμό της Αυτοδιοίκησης και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 110 μέλη – Ο.Τ.Α. αποτελεί προτεραιότητα. Πρόκειται για μείζον ζήτημα που αφορά άμεσα την Αυτοδιοίκηση και κατ΄ επέκταση τις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας και η συμμετοχή σε σχετικές δράσεις επιβεβλημένη.

Έτσι όταν το ΔΕΠΑΝ, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και τις συνέργειες, ενημερώθηκε για το μοναδικό και καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO και πιο συγκεκριμένα για την δράση «Εμείς δωρίζουμε 1.000.000 ευρώ, εσύ αποφασίζεις που θα τα μοιράσεις» που αφορά στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Παιδείας, της Υγείας και της Τοπικής Κοινωνίας, αποφάσισε να συμμετάσχει καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση.

ΕΡ.: Σε τι ακριβώς αναφέρεται η πρόταση του ΔΕΠΑΝ

ΑΠ.: Το ΔΕΠΑΝ με την πρόταση υπό τον τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» συμμετέχει στον πυλώνα  του Περιβάλλοντος. Η πρότασή μας έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση ενός φάσματος πολυποίκιλων και αλληλεξαρτώμενων δράσεων με στόχο την ενεργοποίηση τόσο των δημοσίων φορέων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, (δήμοι, κοινότητες, αθλητικές ομάδες και ομοσπονδίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης αθλητικών

εκδηλώσεων, όσο και των συμμετεχόντων (αθλητές, θεατές, προπονητές, φίλαθλοι και φίλοι)

που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε αυτές εφαρμόζοντας τον πρώτο καινοτόμο ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στην Ελλάδα που θα προκύψει από την πραγματοποίηση της δράσης του προτείνει.

ΕΡ.: Θέλετε να γίνεται πιο συγκεκριμένος;

ΑΠ.: Φανταστείτε μια αθλητική εκδήλωση, για παράδειγμα έναν μαραθώνιο, με χιλιάδες συμμετέχοντες, κόσμο, αθλητές, διοργανωτές. Φέρτε την εικόνα στο νου σας, με τα επίσης χιλιάδες μπουκάλια νερού πεταμένα σε κάθε σημείο. Εδώ λοιπόν είναι που ερχόμαστε εμείς με την πρότασή μας και λέμε ότι υπάρχει λύση μέσω της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων. Το τι ακριβώς πρέπει να γίνει θα περιλαμβάνεται στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν κάποιος αναλογιστεί πόσες αθλητικές διοργανώσεις διεξάγονται συνεχώς εύκολα κατανοεί και την ανάγκη ύπαρξης του ΟΔΗΓΟΥ. Αυτή την ανάγκη λοιπόν προστασίας του Περιβάλλοντος ερχόμαστε εμείς με την πρότασή μας να καλύψουμε.

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, έχουν αποτέλεσμα; Μπορούν να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO όσο και οι στόχοι του ΔΕΠΑΝ μέσω της συγκεκριμένης πρότασης;

ΑΠ.: Πρέπει να σημειώσουμε ότι στρατηγικός στόχος του έργου είναι να συμβάλλουμε με τις δράσεις μας στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω άμεσης υποστήριξης και εστιασμένης έρευνας, διευκόλυνσης της δικτύωσης με αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου, συλλογής και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στους χώρους διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων και επικοινωνίας ομάδων, εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδρίου, εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και προωθώντας μια Συμμαχία αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και τον αθλητισμό.

Και ναι, μπορώ να σας πως ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Εμείς στο Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ γνωρίζουμε ότι ένα από τα κύρια συστατικά της μέχρι σήμερα επιτυχημένης κατά γενική ομολογία πορείας μας είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων που αποτελεί καταστατικό σκοπό καθώς και η ανάδειξη των καλών πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια για το σύνολο των εμπλεκομένων.

Καταλήγοντας, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορούμε να πούμε πως η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και τμημάτων του Ομίλου Εταιριών TEXAN ENVIPCO, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) – διοργανωτές, φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), επιχειρήσεις, ωφελούμενοι κλπ – αποτελεί παράγοντα επιτυχίας με ύψιστη σημασία για την υλοποίηση του Έργου.

 

ΠΗΓΗ: Thepressroom.gr

ΕΡ: Κύριε Κουτσιώρη, η πρότασή σας πέρασε στις έξη τελικές υποψηφιότητες της δράσης του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO, στον τομέα Περιβάλλον. Θέλω να μου πείτε πως το ΔΕΠΑΝ αποφάσισε να συμμετάσχει και μάλιστα στον συγκεκριμένο τομέα.

ΑΠ.:  Το Περιβάλλον, για το ΔΕΠΑΝ που αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο Οργανισμό της Αυτοδιοίκησης και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 110 μέλη – Ο.Τ.Α. αποτελεί προτεραιότητα. Πρόκειται για μείζον ζήτημα που αφορά άμεσα την Αυτοδιοίκηση και κατ΄ επέκταση τις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας και η συμμετοχή σε σχετικές δράσεις επιβεβλημένη.

Έτσι όταν το ΔΕΠΑΝ, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και τις συνέργειες, ενημερώθηκε για το μοναδικό και καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO και πιο συγκεκριμένα για την δράση «Εμείς δωρίζουμε 1.000.000 ευρώ, εσύ αποφασίζεις που θα τα μοιράσεις» που αφορά στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Παιδείας, της Υγείας και της Τοπικής Κοινωνίας, αποφάσισε να συμμετάσχει καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση.

ΕΡ.: Σε τι ακριβώς αναφέρεται η πρόταση του ΔΕΠΑΝ

ΑΠ.: Το ΔΕΠΑΝ με την πρόταση υπό τον τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» συμμετέχει στον πυλώνα  του Περιβάλλοντος. Η πρότασή μας έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση ενός φάσματος πολυποίκιλων και αλληλεξαρτώμενων δράσεων με στόχο την ενεργοποίηση τόσο των δημοσίων φορέων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, (δήμοι, κοινότητες, αθλητικές ομάδες και ομοσπονδίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης αθλητικών

εκδηλώσεων, όσο και των συμμετεχόντων (αθλητές, θεατές, προπονητές, φίλαθλοι και φίλοι)

που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε αυτές εφαρμόζοντας τον πρώτο καινοτόμο ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ στην Ελλάδα που θα προκύψει από την πραγματοποίηση της δράσης του προτείνει.

ΕΡ.: Θέλετε να γίνεται πιο συγκεκριμένος;

ΑΠ.: Φανταστείτε μια αθλητική εκδήλωση, για παράδειγμα έναν μαραθώνιο, με χιλιάδες συμμετέχοντες, κόσμο, αθλητές, διοργανωτές. Φέρτε την εικόνα στο νου σας, με τα επίσης χιλιάδες μπουκάλια νερού πεταμένα σε κάθε σημείο. Εδώ λοιπόν είναι που ερχόμαστε εμείς με την πρότασή μας και λέμε ότι υπάρχει λύση μέσω της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων. Το τι ακριβώς πρέπει να γίνει θα περιλαμβάνεται στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν κάποιος αναλογιστεί πόσες αθλητικές διοργανώσεις διεξάγονται συνεχώς εύκολα κατανοεί και την ανάγκη ύπαρξης του ΟΔΗΓΟΥ. Αυτή την ανάγκη λοιπόν προστασίας του Περιβάλλοντος ερχόμαστε εμείς με την πρότασή μας να καλύψουμε.

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, έχουν αποτέλεσμα; Μπορούν να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο του Ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ ENVIPCO όσο και οι στόχοι του ΔΕΠΑΝ μέσω της συγκεκριμένης πρότασης;

ΑΠ.: Πρέπει να σημειώσουμε ότι στρατηγικός στόχος του έργου είναι να συμβάλλουμε με τις δράσεις μας στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω άμεσης υποστήριξης και εστιασμένης έρευνας, διευκόλυνσης της δικτύωσης με αναγνωρισμένους ηγέτες του κλάδου, συλλογής και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στους χώρους διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων και επικοινωνίας ομάδων, εργαστηρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδρίου, εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και προωθώντας μια Συμμαχία αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και τον αθλητισμό.

Και ναι, μπορώ να σας πως ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Εμείς στο Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ γνωρίζουμε ότι ένα από τα κύρια συστατικά της μέχρι σήμερα επιτυχημένης κατά γενική ομολογία πορείας μας είναι η συνεργασία μεταξύ των φορέων που αποτελεί καταστατικό σκοπό καθώς και η ανάδειξη των καλών πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια για το σύνολο των εμπλεκομένων.

Καταλήγοντας, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορούμε να πούμε πως η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και τμημάτων του Ομίλου Εταιριών TEXAN ENVIPCO, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders) – διοργανωτές, φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), επιχειρήσεις, ωφελούμενοι κλπ – αποτελεί παράγοντα επιτυχίας με ύψιστη σημασία για την υλοποίηση του Έργου.